บทนำ

บทนำ (Introduction)

        ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคือ แผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิดซึ่งล้วนแต่ทำให้ผู้คนบาดเจ็บ เสียชีวิต และเกิดความเสียหายแก่มูลค่าทรัพย์สิน และ ผู้คนไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาครั้งใหญ่ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟเวซูเวียส (Mount Vesuvuis) ในปี พ.ศ.622 ดังภาพ (ก) ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการทำลายอาณาจักรโรมันหลานชุมชน เช่น เมืองปอมเปอี (Pompeeli) เมืองเฮอร์คูลานุม (Herculaneum) และเมืองสตาเบีย (Stabiae) 
 

 รูปภาพ (ก) 

        เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้รู้จักเป็นครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายบนโลก และยังคงปรากฏเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาเหล่านี้อีกหลายครั้ง เช่น วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2544 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.4 ริกเตอร์ที่ประเทศเปรู , วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2547 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.1 ริกเตอร์ที่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียซึ่งก่อให้เกิดสึนามิสร้างความเสียหายหลายประเทศรอบชายฝั่งทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งประเทศไทย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

แนวแผ่นดินไหว

ภูเขาไฟ (Volcano)

คลื่นแผ่นดินไหว